Galerie

Gospodarka Odpadami

 • Zasady segregacji:
  -Ulotka zasady segregacji - [pobierz]
 • Uchwały, Regulamin:
  - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew - [pobierz]
  - Uchwała NR XXXIII/190/2017 z dnia 23.10.2017r. - [pobierz]
  - Uchwała NR XII/80/2016 z dnia 22.01.2016r. –  [pobierz]
  - Uchwała NR XI/72/2015 z dnia 29.12.2015r. –  [pobierz]
  - Uchwała nr IX/55/2015 z dnia 30.10.2015r. –  [pobierz]
 • Informacja dot. realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w  gminach - [pobierz]
 • Wzór deklaracji - [pobierz]
 • Harmonogram odbioru odpadów na 2018r - [pobierz]
 • Apteki - [pobierz]
 • Formularz reklamacji - [pobierz]
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2017r. - [pobierz]
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :
  - Regulamin PSZOK - [pobierz]
   - Informacja o zakończeniu inwestycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - [pobierz]
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - [pobierz]
  - Wniosek - [pobierz]
  - Wykaz przedsiębiorstw posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rozdrażew. - [pobierz]
  - Oświadczenie - [pobierz]