Galerie

Komunikaty własne

Uwaga. Burze !

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców, że od godz 23.00 dnia 18 sierpnia 2019 r. do godz 5.00 dnia 19 sierpnia 2019 r. prognozuje się wystąpienie burz. Podczas burz opady deszczu do 20 mm, wiatr w porywach może osiągnąć 85 km/h. Stopień zagrożenia 1. Prawdopodobieństwo wystąpienia 80%.

Dożynki Diecezjalno - Powiatowe

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Rozdrażew  do uczestnictwa w Dożynkach Diecezjalno-Powiatowych, które odbędą się 25 sierpnia 2019 r. w Lutogniewie.

Czytaj więcej

Projekt CYFROWA WIELKOPOLSKA

Gmina Rozdrażew przystąpiła do projektu „Cyfrowa Wielkopolska”. Jest to kurs komputerowy skierowany dla seniorów 65+ mieszkających na terenie gminy Rozdrażew. Udział dla seniorów w kursie jest bezpłatny. Kurs będzie realizowany dla jednej dziesięcioosobowej grupy.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dzielicorelaksownia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach"

Czytaj więcej...

PIT 0 dla młodych - informacja

1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych. Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychodu z pracy.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnościekowej,

Czytaj więcej...

Informacja z obrad IX sesji Rady Gminy.

   W dniu 5 sierpnia 2019r. odbyła się IX sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia trzech uchwał.

Czytaj więcej...

Wywieszone wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Czytaj więcej...

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że do końca sierpnia można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Przebudowy dróg gminnych

Zakończone zostały prace przy przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych.

Czytaj więcej...

Wspólne inwestycje przy powiatówkach

W lipcu odbył się odbiór techniczny zrealizowanych z udziałem środków finansowych gminy zadań przy drogach powiatowych: budowy ścieżki pieszo-rowerowej Henryków – Rozdrażew

Czytaj więcej...

Informacja z obrad VIII sesji Rady Gminy

W dniu  17 lipca 2019r.  odbyła się VIII sesja Rady Gminy. Podczas sesji Rada Gminy podjęła pięć uchwał. Pierwszą uchwałą znowelizowała tegoroczny  budżet

Czytaj więcej ...

Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

Informujemy, że najnowszy raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z dnia 15.07.2019 r. wykazał dla naszej gminy zagrożenie wystąpienia suszy dla kukurydzy na ziarno i kiszonkę (na glebach kategorii I i II)

Czytaj więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Jak przetrwać upał

Wraz  ze  wzrostem  temperatur  znacząco  wzrasta  ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu.
Czytaj więcej ...

 

Powstanie DZIELICORELAKSOWNIA

Sukcesem zakończyły się starania sołectwa Dzielice i Urzędu Gminy Rozdrażew o dofinansowanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Dzielicach w ramach projektu "Dzielicorelaksownia".

Czytaj więcej...

Nagrodzeni absolwenci z najlepszymi wynikami egzaminów

Uroczystości  zakończenia roku szkolnego w Szkołach Podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi były okazją do wręczenia przez Wójta Gminy listów gratulacyjnych

Czytaj więcej...