Galerie

Komunikaty własne

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie RODO)

Czytaj więcej ...

Nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na stanowisko referenta w Referacie Finansowym

Czytaj więcej...

Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Matki

Stowarzyszenie OdNowa z Rozdrażewa zaprasza z okazji Dnia Matki  w dniu 26 maja o godz. 15.00 do sali wiejskiej w Rozdrażewie na  koncert JESIKI PIĘTAK.

Czytaj więcej ...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej...

Monitoring powietrza

Od kilku dni na terenie gminy Rozdrażew w miejscowości Rozdrażew (przedszkole) i Nowa Wieś (Sala Wiejska) są zamontowane czujniki monitorujące stan jakości powietrza. Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych  PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XL i XLI sesji Rady Gminy

W dniu 27 kwietnia 2018r. odbyła się XL sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał.

Czytaj więcej ...

Dotacja na zakup sadzonek miododajnych

Gmina Rozdrażew uzyskała dotację na zakup sadzonek drzew miododajnych z budżetu  Województwa Wielkopolskiego w wysokości 19 945zł.

Czytaj więcej...

Wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazów nieruchomości przeznaczonych  do  oddania w dzierżawę i użyczenie.

Czytaj więcej...

Święto Pieśni Patriotycznej

Dla upamiętnienia rocznicy Konstytucji 3-ego Maja Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zapraszają mieszkańców na Święto Pieśni Patriotycznej „Dla Niepodległej”

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 8 maja 2018r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXI konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew, z wyjątkiem zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -Administracyjnym

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno -  Administracyjnym, prowadzonego zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych

Czytaj więcej...

Ukończono I etap modernizacji budynku przychodni

Ukończono I etap modernizacji budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie. Zadanie wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma P.U.H. NAWROT Sp. z o.o. z Bud.

Czytaj więcej...

Posiadamy pieski do adopcji

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew znaleziono cztery pieski. Pieski są łagodne, przyjazne w kontaktach  z ludźmi.

Czytaj więcej...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Rozdrażew

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach  25 – 27 kwietnia 2018r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych  na nowy rok szkolny 2018/2019  do następujących placówek oświatowych

Czytaj więcej...

Informacja o projekcie dotyczącym kolektorów fotowoltaicznych

 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zakończył ocenę merytoryczną  wniosków w ramach: Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” Osi priorytetowej Energia Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Czytaj więcej...