Galerie

Komunikaty własne

Statystyczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego "Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych".

Czytaj więcej...

Wyniki badań wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Czytaj więcej....


Wydłużony termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do końca marca 2019 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że zgodnie ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj więcej...

Informacja z obrad IV sesji Rady Gminy

W dniu 20 lutego odbyła się IV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Obrady sesji poprzedziło uhonorowanie  sołtysów gminy Rozdrażew, którzy zakończyli pracę wraz z upływem  kadencji.

Czytaj więcej ...

Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+  zarówno w instytucjach, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania

Czytaj więcej...

Informacja o e-dowodach

W związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostają e-dowody,  które zastąpią tradycyjne dowody osobiste. Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 roku.

Czytaj więcej...

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Rozdrażew przekazuje do wiadomości rolników odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą warunków udzielania pomocy producentom rolnym

Czytaj więcej...

Dzień Seniora w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zaprasza emerytów  i rencistów  7 marca na dedykowany Dzień Seniora, poświęcony rozliczeniom rocznym PIT za 2018 rok.
Czytaj więcej ...

Sukces Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W dniu 16 lutego 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp odbył się XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Czytaj więcej...

Twój e-PIT dostępny elektronicznie na Portalu Podatkowym

Od 2019 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło nową usługę Twój e-PIT. W ramach tego rozwiązania zeznanie PIT-37 oraz PIT-38 zostanie sporządzone automatycznie

Czytaj więcej...

Nasze recytatorki awansowały do Finału

Zwyciężczynie tegorocznych eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego "Mali czarodzieje słowa", odbywającego  się  w Szkole Filialnej  w Dzielicach, wzięły udział w Półfinale

Czytaj więcej...

Bezpłatne porady Gminnego Punktu Konsultacyjnego

Urząd Gminy informuje, że w Przychodni ROZMED w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych  od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin.

Czytaj więcej...

Świętowano 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego

W dniu 3 lutego odbyły się obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.  Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w intencji Powstańców z terenu gminy, którą odprawił w  tutejszym kościele ks. kanonik Sławomir Siewkowski. 

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Sołtysi wybrani na nową kadencję

Zakończył się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali Sołtysów i Rady Sołeckie.

Czytaj więcej...

Informacja o oddaniu do użytku nowego parkingu

Wraz z rozpoczęciem 2019 roku znacząco zwiększyła się liczba miejsc parkingowych w centrum Rozdrażewa. Oddano bowiem do użytku wielostanowiskowy parking przy ul. Krotoszyńskiej

Czytaj więcej...

Informacja z obrad III sesji Rady Gminy

W dniu 21 grudnia 2018r. odbyła się III sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada przystąpiła do głównego punktu obrad  przyjęcia budżetu gminy na rok 2019 - podjęła 13 uchwał.                                                                                                                                    Czytaj więcej ...