Galerie

Komunikaty własne

Dzień Kobiet na Wesoło

Urząd Gminy Rozdrażew zaprasza - jak co roku - na marcowy występ kabaretowy. W dniu 15 marca na scenie sali wiejskiej w Rozdrażewie wystąpi w dwóch odsłonach o godz. 16.00 i 19.00 popularny kabaret „Czwarta fala” znany z dobrego dowcipu

Czytaj więcej...

Termin i porządek obrad XV sesji Rady Gminy

XV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 19 lutego 2020r. o godz. 13.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Kontynuacja naboru wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o kontynuowaniu  możliwości ubiegania się o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z posesji prywatnych.

Czytaj więcej...

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy Rozdrażew przypomina, że w lutym 2020r. przypada I termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Urząd Gminy w Rozdrażewie podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz będzie wywieszony w dniach od 21 stycznia do 11 lutego 2020r.

Czytaj więcej...

Badania jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągów Rozdrażew, Dzielice, Dąbrowa  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej ...

Piesek do adopcji

Na terenie Gminy Rozdrażew znaleziono psa. Jest łagodny, przyjazny w kontaktach z ludźmi.

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Rozdrażew na styczeń - kwiecień 2020 r.

Firma Usługowa "KOSZ" w Ostrowie Wlkp. podaje do wiadomości mieszkańców gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych i segregowanych  na styczeń - kwiecień 2020r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie - terminy polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Czytaj więcej...

Wyjazd na Targi POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie organizuje wyjazd autokarowy dla rolników na Targi POLAGRA-PREMIERY w Poznaniu.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie gospodarki odpadami w roku 2020

Złożenie w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w roku 2020 tylko jednej oferty z wartością

Czytaj więcej...

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy w 2020r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano oferty na zadanie pn. "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Rozdrażew w 2020 r."

Czytaj więcej ....

Odwołany dyżur Rzecznika Konsumentów

Urząd Gminy w Rozdrażewie Informuje, że w najbliższy  czwartek  19 grudnia odwołany  został  dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Czytaj więcej...

Stan przydatności wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o stanie przydatności  wody do spożycia z wodociągów Dąbrowa i Dzielice

Czytaj więcej ... 

Obwieszczenie o terminach polowań

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych przeprowadzonych przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Czytaj więcej ...