Galerie

Komunikaty własne

Uwaga! Intensywne opady deszczu.

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega  się mieszkańców gminy,  że od godz 23.00 dnia 11 maja 2019 r. do godz 17.00 dnia 12 maja 2019 r. prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu.  Przewidywana wysokość opadów od 25 do 35 mm. Stopień zagrożenia 1.

74 rocznica zakończenia II wojny światowej

Z okazji 74 rocznicy zakończenia II wojny światowej w dniu 8 maja 2019r. delegacje władz gminy, kombatantów i  młodzieży Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych w latach 1939 – 1945.

II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy na II Turniej Kół Gospodyń Południowej Wielkopolski. Jego organizatorem jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej ...

Termin i porządek obrad VI sesji Rady Gminy

 VI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 14 maja  2019r. o godz. 12.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców, a każdy wyborca uprawniony do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r, może sprawdzić czy został w nim uwzględniony.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,  dyrektora Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi.
Czytaj więcej ...

Świętowano Gminny Dzień Strażaka

W dniu 4 maja 2019 r., odbyły się uroczystości związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w intencji strażaków w Kościele Parafialnym w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Piesek do adopcji

Na terenie Gminy Rozdrażew znaleziono psa. Jest łagodny, przyjazny w kontaktach z ludźmi.

Czytaj więcej...

Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXII konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu Gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Zaproszenie na badania profilaktyczne mężczyzn

Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” w Krotoszynie  zaprasza panów - mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego powyżej 45-tego roku życia na nieodpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego (prostaty) 

Czytaj więcej ...

Zarządzenie akcji deratyzacji

Wójt Gminy Rozdrażew zarządza  przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie Gminy Rozdrażew  w dniach 02-31 maja 2019r.
Czytaj więcej ...

Przyjmujemy zgłoszenia na staż pracy

Urząd Gminy informuje o możliwości odbycia 6-cio  miesięcznego stażu przez osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie

Czytaj więcej...

Komunikat dla rodziców uczniów i przedszkolaków

Szanowni rodzice uczniów i wychowanków szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Rozdrażew.

Czytaj więcej ...

Informacja z obrad V sesji Rady Gminy

W dniu 29 marca odbyła się V sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania. W pierwszym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego

Czytaj więcej ...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Rozdrażew na rok szkolny 2019/2020

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, że w dniach  29-30 kwietnia 2019r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca dla dzieci przedszkolnych

Czytaj więcej...

Dostępne Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

W Urzędzie Gminy w Rozdrażewie  uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Pozwala ono interesantom sprawdzać zobowiązania i dokonywać płatności  przez Internet bez konieczności wizyty w urzędzie.

Czytaj więcej...

Statystyczne badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego "Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych".

Czytaj więcej...