Galerie

Komunikaty własne

Statystyczne badania pogłowia zwierząt

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie województwa zostaną przeprowadzone w grudniu w 2017r. statystyczne badania pogłowia trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXXVI sesji Rady

W dniu 29 listopada 2017r. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia czterech uchwał.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Czytaj więcej...

Informacja o naborze na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości

Czytaj więcej...

Kalendarze i torby ekologiczne

W grudniu 2017r. każdy właściciel posesji, który nie ma zaległości w opłacaniu opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz należności za ścieki  otrzyma kalendarz ścienny

Czytaj więcej...

Nagroda dla gminy za projekt „Teatr łączy pokolenia”

Gmina Rozdrażew została nagrodzona w wojewódzkim konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za finansowanie projektu „Teatr łączy pokolenia”

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o odmowie lokalizacji inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj więcej ...

Profilaktyczne badania cytologiczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 19 grudnia  2017r. bezpłatne badania cytologiczne dla  kobiet w wieku 25-59 lat

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXXV sesji Rady Gminy

W dniu 14 listopada odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła siedem uchwał, z których dwie dotyczyły stawek podatków na rok 2018.
Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXXIII sesji Rady Gminy

W dniu 23 października 2017r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy. W jednym z pierwszych  punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją przygotowaną przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Czytaj więcej ...

Przyjmowanie zgłoszeń szkód rolniczych

Urząd  Gminy  Rozdrażew informuje,  że  przyjmuje  zgłoszenia  szkód  w uprawach spowodowanych przez wichurę,  jaka  przeszła  nad  Wielkopolską  z 5 na  6 października.  W związku  z trwającym  zbiorem  kukurydzy  prosimy rolników  zgłaszających  szkodę o  pozostawienie  fragmentu uprawy (ok. 10m2)
 

Informacja z obrad XXXII sesji Rady Gminy

W dniu 29 września odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Rozdrażew. W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka przedstawił informację o działaniach i zamierzeniach Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Rozdrażew  zawiadamia, że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej  operatora P4 ”Play” na terenie działki położonej w Rozdrażewie

Czytaj więcej ...

Ogłoszono wykazy nieruchomości do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Zakończono inwestycje drogowe 2017r.

1 września br. odbył się odbiór techniczny nowych odcinków dróg gminnych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ”MARZYŃSKI” Sp. z.o.o. z Jarocina.

Czytaj więcej...

Najładniejsze ogrody w jubileuszowym konkursie

W dniu 21  września 2017r.  w „Chacie na Rozdrożu”  odbyło się uroczyste podsumowanie   XX  jubileuszowego konkursu na najładniejszy ogród.

Czytaj więcej...

Wieniec nagrodzony przez Prezydenta

Wieniec dożynkowy, wykonany przez Piotra i Marię Barańczaków z Trzemeszna reprezentował województwo wielkopolskie podczas Dożynek Prezydenckich

Czytaj więcej...