Galerie

Komunikaty własne

Nowe terminy funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych

Informujemy, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin funkcjonujący w Przychodni RozMed w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9 w II półroczu 2017 r. czynny będzie

Czytaj więcej...

Wynik konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego  konkursu na  stanowisko  Dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie
Czytaj więcej....

Sukces drużyn OSP Dąbrowa

W dniu 18 czerwca 2017r. w Chwaliszewie odbyły się V Powiatowe Zawody Sikawek Konnych.

Czytaj więcej...

Wykazy nieruchomości do oddania w najem

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew ul.  Rynek  3 wykazów nieruchomości  przeznaczonych  do oddania w najem.

Czytaj więcej...

Przypomnienie o konkursie na najładniejszy ogród

Przypominamy o jubileuszowym, XX konkursie na najładniejszy ogród.  Mogą w nim brać udział: właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości

Czytaj więcej...

Trwa zagospodarowanie terenu w Nowej Wsi

Firma PROIEKO z Konarzewa realizuje zagospodarowanie terenu przez budynkiem przedszkola i sali wiejskiej w Nowej Wsi.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy, o przesunięciu terminu czerwcowego dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów w siedzibie Urzędy Gminy

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy

W dniu 30 maja 2017r.  odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zaproszony na sesję Komendant Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp.

Czytaj więcej ...

 

Informacja z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 17 maja 2017r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy. Przyczyną  zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia dwóch uchwał.

Czytaj więcej...

Dwa pieski do adopcji

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew  znaleziono dwa psy.

Czytaj więcej...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola w Rozdrażewie

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie informuje, że nasze przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

Czytaj więcej...

Wywieszone wykazy nieruchomości do dzierżawy i użyczenia

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę  i  użyczenie.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXVI sesji Rady Gminy

XXVI sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 27 kwietnia 2017r. W jednym z pierwszych punktów zaproszony na sesję Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie Krzysztof Jelinowski przedstawił informację

Czytaj więcej...

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2016 r.

Czytaj więcej ...

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od maja 2017r. otwarty zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie

Czytaj więcej...

Jubileuszowy konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił jubileuszowy XX konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXV sesji Rady Gminy

W dniu 29 marca odbyła się XXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji radni przyjęli trzy sprawozdania oraz pięć uchwał.

Czytaj więcej...