Galerie

Komunikaty własne

Program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu – „Maluch plus” 2017.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń 1/2 etatu
Czytaj więcej ...

Informacja z obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 23 listopada 2016r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Rozdrażew. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia trzech uchwał.

Czytaj więcej...

Zaproszenie przedszkolaków i uczniów szkół do udziału w konkursach plastycznych

Urząd Gminy  w Rozdrażewie zaprasza  przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursach plastycznych. Przedmiotem konkursu  „Zwierzaki – Śmieciaki”

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XX sesji Rady Gminy

XX sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 9 listopada 2016r. W jednym z pierwszych  punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją Wójta Gminy

Czytaj więcej...

Wywieszono wykaz nieruchomości do dzierżawy i najmu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w najem i dzierżawę.

Czytaj więcej...

Uroczyste spotkanie z MDP dziewczyn jednostki OSP Rozdrażew

24 października 2016 r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się uroczyste spotkanie drużyny MDP  dziewcząt i zarządu jednostki OSP Rozdrażew z władzami samorządowymi oraz strażackimi  gminy i powiatu.

Czytaj więcej...

Komunikat o wykazie nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje  o  odstąpieniu  zawarcia umowy na dzierżawę  gruntu  rolnego  położonego  w miejscowości  Henryków

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Gminy w Badmintonie

W dniu 1 października 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie odbyły się Mistrzostwa Gminy Rozdrażew w Badmintonie na rok 2016.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w sprawie Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu

Czytaj więcej...

Najładniejsze tegoroczne ogrody w gminie

W dniu 15 września 2016r.  w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie odbyło się uroczyste podsumowanie XIX edycji konkursu na najładniejszy ogród.

Czytaj więcej...

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rozdrażew na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2023  

Uchwała

Załączniki nr 1-3

Załącznik nr 4

 

Informacje gospodarcze gminy

W dniu 12 kwietnia rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę dróg gminnych. Spośród złożonych trzech ofert najkorzystniejszą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego

Czytaj więcej...

Bezpłatny kurs komputerowy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Koło w Rozdrażewie  zapraszają osoby powyżej 50 roku życia na bezpłatny kurs komputerowy, który odbywa w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia o godz. 12.30 w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Czytaj więcej ...

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Koło w Rozdrażewie zapraszają  seniorów do udziału w warsztatach muzycznych, rękodzieła, kulinarnych i terapii tańcem  w ramach projekty „Seniorada”.
Czytaj więcej ...

Pieski do adopcji

W ostatnim  czasie na terenie  Gminy  Rozdrażew  znaleziono dwa psy.

Czytaj więcej...