Galerie

Komunikaty własne

Zagospodarowano boisko przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie

22 grudnia odbył się odbiór techniczny zadania zagospodarowania boiska przy ul. Mickiewicza w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Usuwanie azbestu w 2018r.

Informujemy, że w 2018 r. kontynuowana będzie współpraca z Powiatem Krotoszyńskim w zakresie usuwania azbestu. Umożliwi to ubieganie się o dotację na usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych

Czytaj więcej...

Zmiana nazwy ulicy 25 Stycznia

Niniejszym informuję, że Wojewoda Wielkopolski  Zarządzeniem  Zastępczym z  dnia 12 grudnia 2017r.(opublikowanym w dniu 14 grudnia 2017r.  Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2017, poz. 8521) dokonał  zmiany nazwy ulicy 25 Stycznia na Kompanii Rozdrażewskiej.

Czytaj więcej...

Szopka Bożonarodzeniowa zdobi rozdrażewski Rynek

Na rozdrażewskim Rynku stanęła Szopka Bożonarodzeniowa  wykonana ze słomy przez   twórcę  ludowego Pana Piotra Barańczaka z Trzemeszna.

Czytaj więcej...

Zmiana terminu dyżuru Rzecznika Konsumentów

Informujemy, o przesunięciu terminu grudniowego dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów w siedzibie Urzędy Gminy z 21 grudnia na 28 grudnia w godz. 7.00 - 11.00. 

Czytaj więcej...

Zimowe utrzymanie dróg w 2018 roku

Urząd Gminy informuje, że w 2018 r. odśnieżaniem dróg gminnych zajmować się będą następujące firmy

Czytaj więcej...

Statystyczne badania pogłowia zwierząt

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie województwa zostaną przeprowadzone w grudniu w 2017r. statystyczne badania pogłowia trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej.

Czytaj więcej...

Informacja z obrad XXXVI sesji Rady

W dniu 29 listopada 2017r. odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy. Przyczyną zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym była konieczność podjęcia czterech uchwał.

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Wójt Gminy Rozdrażew, podaje do informacji, że w wyniku przeprowadzonego procesu naboru na stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji administracyjnej

Czytaj więcej...

Informacja o naborze na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości i zieleni

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że po przeprowadzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko do spraw dróg, oświetlenia, utrzymania czystości

Czytaj więcej...

Kalendarze i torby ekologiczne

W grudniu 2017r. każdy właściciel posesji, który nie ma zaległości w opłacaniu opłaty za zagospodarowanie odpadów oraz należności za ścieki  otrzyma kalendarz ścienny

Czytaj więcej...

Nagroda dla gminy za projekt „Teatr łączy pokolenia”

Gmina Rozdrażew została nagrodzona w wojewódzkim konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za finansowanie projektu „Teatr łączy pokolenia”

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o odmowie lokalizacji inwestycji

Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj więcej ...

Profilaktyczne badania cytologiczne dla kobiet

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu wykona w dniu 19 grudnia  2017r. bezpłatne badania cytologiczne dla  kobiet w wieku 25-59 lat

Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXXV sesji Rady Gminy

W dniu 14 listopada odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada Gminy przyjęła siedem uchwał, z których dwie dotyczyły stawek podatków na rok 2018.
Czytaj więcej...

Relacja z obrad XXXIII sesji Rady Gminy

W dniu 23 października 2017r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy. W jednym z pierwszych  punktów obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją przygotowaną przez Kierownika Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie

Czytaj więcej ...

Przyjmowanie zgłoszeń szkód rolniczych

Urząd  Gminy  Rozdrażew informuje,  że  przyjmuje  zgłoszenia  szkód  w uprawach spowodowanych przez wichurę,  jaka  przeszła  nad  Wielkopolską  z 5 na  6 października.  W związku  z trwającym  zbiorem  kukurydzy  prosimy rolników  zgłaszających  szkodę o  pozostawienie  fragmentu uprawy (ok. 10m2)