Zbiórka - odpady problemowe

Urząd Gminy w Rozdrażewie przypomina, że w dniu 20 sierpnia 2014r.  w godz. 9.00 - 15.00 przeprowadzona zostanie zbiórka tzw. odpadów problemowych.

Do mobilnego punktu przy ul. Przemysłowej (obok remizy OSP) można nieodpłatnie dostarczyć takie odpady jak:   szkło i ceramikę stołową, lustra, szyby, żarówki, świetlówki, pojemniki po farbach  i lakierach, opakowania po olejach i smarach, sztuczne kwiaty, pojemniki po aerozolach, środkach owado- i chwastobójczych używanych w ogrodach przydomowych, styropian, sprzęt AGD i RTV oraz odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany), gruz z remontów mieszkań.