Konkurs na najładniejszy ogród na terenie gminy

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XIX edycję konkursu na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu gminy Rozdrażew,

z wyjątkiem zdobywców I miejsc ubiegłorocznej edycji. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 do dnia 12 czerwca 2016 r. Zgłoszeń dokonywać mogą również sołtysi za zgodą właścicieli posesji. Komisja konkursowa w terminie do 30 lipca dokona oceny zgłoszonych ogrodów w dwóch kategoriach: „MÓJ OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY” i  „MOJE MIEJSCE WYPOCZYNKU WŚRÓD ZIELENI”.

Więcej...