Galerie

Zakończona największa tegoroczna inwestycja drogowa

20 grudnia  odbył się odbiór techniczny I etapu przebudowy ul. Przemysłowej wraz z końcowym odcinkiem  ul. Powstańców  Wlkp. w Rozdrażewie

wykonanej przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MARZYŃSKI” Sp. z o.o. z Jarocina, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.  Ułożono chodnik na długości ponad 800m, wykonano zatokę parkingową naprzeciw hali sportowej, ułożono liczący ponad 450m kanał kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi, przebudowano niedrożny przepust na skrzyżowaniu z ul. Krotoszyńską, poszerzono jezdnię i ułożono nową nawierzchnię asfaltową na długości 550m oraz oznakowano cztery przejścia dla pieszych. W ramach partycypacji mieszkańców ulic wykonano również instalacje służące odwodnieniu ich posesji. Koszt samej realizacji wyniósł 669.507,49 zł.

przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...
przsemuyslowa20...