Galerie

Bezpłatne porady Gminnego Punktu Konsultacyjnego

Urząd Gminy informuje, że w Przychodni ROZMED w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a uruchomiony został  Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin.

Bezpłatnych porad i konsultacji udziela specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień, pedagog mgr Agnieszka Rozum tel. kontaktowy: 695 415 667.
Punkt czynny w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 16.00 -18.00.
Terminy dyżurów: 10, 21 styczeń; 7, 21 luty; 7, 21 marzec; 11, 25 kwiecień; 9, 23 maj; 13, 27 czerwiec.

Przyjdź, porozmawiaj, pomóż sobie i innym! (pobierz)