Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt  Gminy  Rozdrażew informuje o  wywieszeniu na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy  Rozdrażew, ul.  Rynek  3,  wykazu nieruchomości przeznaczonych  sprzedaży.

Wykaz  będzie  wywieszony   dniach od 3  do 24 października 2017 r. Bliższych  informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul.  Rynek 3. Pokój nr 7 w  godz. od 7.00 do 15.00 lub  pod  numerem  telefonu 62 722 13 05.

Wykaz (pobierz)