Galerie

Termin i porządek obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu  02 listopada 2017r. o godz. 14.30 w salce USC Urzędu Gminy w Rozdrażewie odbędzie się XXXIV nadzwyczajna  sesja Rady Gminy Rozdrażew.

Proponowany porządek :
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew
     na lata 2017 - 2025.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad.