Galerie

Komunikat ostrzegawczy - opady śniegu

W oparciu o otrzymany komunikat ostrzega się mieszkańców gminy, że od godz.12.00 dnia  16.03.2018r.  do godz. 24.00 dnia 16.03.2018r. przewiduje się opady  śniegu – przyrost pokrywy do 10 cm. Wystąpią zamiecie śnieżne. Wiatr osiągnie prędkość w porywach do 60km/h.