Galerie

Zatwierdzono taryfy za zrzut ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat.

Zmianie nie ulegną stawki naliczane za zrzut ścieków.
Obowiązujące stawki wynoszą:
gospodarstwa domowe – 4,86 zł brutto za 1 m3  ścieków
pozostali odbiorcy – 5,06 zł brutto za 1 m3  ścieków
Natomiast wprowadzona została opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, która przez najbliższy rok naliczana będzie w wysokości 2,16 zł brutto miesięcznie, a w kolejnych latach 3,24 zł brutto miesięcznie na odbiorcę.
Decyzja w załączeniu (pobierz)