Zatwierdzono taryfy za zrzut ścieków
Galerie

Zatwierdzono taryfy za zrzut ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków  na terenie gminy Rozdrażew na okres 3 lat.

Zmianie nie ulegną stawki naliczane za zrzut ścieków.
Obowiązujące stawki wynoszą:
gospodarstwa domowe – 4,86 zł brutto za 1 m3  ścieków
pozostali odbiorcy – 5,06 zł brutto za 1 m3  ścieków
Natomiast wprowadzona została opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych, która przez najbliższy rok naliczana będzie w wysokości 2,16 zł brutto miesięcznie, a w kolejnych latach 3,24 zł brutto miesięcznie na odbiorcę.
Decyzja w załączeniu (pobierz)