Galerie

Wywieszono wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie i dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie i w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 20 listopada 2018 r. do 11 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21 i nr 7    lub pod nr tel. 62 722 13 05.
Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
Wykaz  nieruchomości do oddania w dzierżawę