Galerie

Komisje Rady wybrały swoje kierownictwo

27 listopada  odbyły się pierwsze posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych.

Zgodnie z uregulowaniami Statutu Gminy podczas obrad przeprowadzone zostały wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.  Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu funkcję Przewodniczącego powierzyła Dawidowi Bale, a na stanowisko Zastępcy przewodniczącego wybrano Roberta Juskowiaka. Natomiast  w Komisji Spraw Społecznych kolejną już  kadencję funkcję Przewodniczącego sprawować będzie Jolanta Adamiak.  Zastępcą Przewodniczącego Komisji została Zofia Marcisz. Były to jedyne kandydatury zgłoszone do kierowania pracami komisji.