Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Rozdrażewie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej posiadacz bydła

, który składa wniosek, powinien dołączyć Informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w rozbiciu na poszczególne siedziby stada, wraz z uwzględnieniem ich lokalizacji na poziomie gminy. Informację taką można uzyskać w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada.
Wymóg ten wiąże się z wprowadzeniem dodatkowej dopłaty dla hodowców bydła, naliczanej na terenie gminy, w której zlokalizowane jest stado i posiada tam użytki rolne.
Jednocześnie informujemy, że zmienił się wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który należy złożyć w Urzędzie Gminy Rozdrażew do końca lutego 2019 r.

Pobierz:
1/ wniosek do ARiMR  o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie
2/ wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
3/ zestawienie faktur VAT
4/ oświadczenie PKD
5/ oświadczenie o gruntach posiadanych na terenie innych gmin
6/ klauzula obowiązku informacyjnego