Galerie

Wydłużony termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do końca marca 2019 r.

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że zgodnie ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

z dnia 22 lutego 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 428), która weszła w życie z dniem ogłoszenia tj. od 6 marca 2019 roku został wydłużony termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do końca marca 2019 r.
Jednocześnie przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien załączyć faktury VAT z datą sprzedaży od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019 r.
Środki pieniężne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie: do 31 maja 2019 roku po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego dotacji celowej z budżetu państwa.