Galerie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 26 marca 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21  lub pod nr tel. 62 722 13 05.
Wykaz (pobierz)