Konkurs na najładniejszy ogród

Wójt Gminy Rozdrażew ogłosił XXII konkurs na najładniejszy ogród. W konkursie mogą brać udział właściciele, najemcy, użytkownicy zagród i nieruchomości z terenu Gminy Rozdrażew

, z wyjątkiem zdobywców pierwszych miejsc ubiegłorocznej edycji. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rozdrażew pokój nr 7 do dnia 14 czerwca 2019r. Zgłoszeń dokonywać mogą również sołtysi za zgodą właścicieli posesji. Komisja konkursowa w terminie do 31 lipca dokona oceny zgłoszonych ogrodów w dwóch kategoriach: "Mój ogród warzywno-kwiatowy" i "Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni".

Ogłoszenie

Regulamin