Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców, a każdy wyborca uprawniony do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r, może sprawdzić czy został w nim uwzględniony.

Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew /pokój nr 1/ w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. w godz. pracy Urzędu tj. 7.00-15.00 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.