Galerie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 09 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21  lub pod nr tel. 62 722 13 05.
Wykaz (pobierz)