Laureaci konkursu na najładniejszy ogród

W dniu 4 października 2019r.  w salce USC odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na najładniejszy ogród.

Do tegorocznego konkursu udział zgłosiło 10 uczestników, a oceny ogródków dokonała komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w składzie: Martyna Roszak (pracownik Urzędu Gminy) Jadwiga Broda i Bożena Jakubek (przedstawicielki  Kół Gospodyń Wiejskich).
Oceny dokonano w dwóch kategoriach :
- „Mój ogród warzywno-kwiatowy”
- „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”.
Laureatami konkursu w pierwszej kategorii zostały:
I.   Danuta Broda
II.  Mirosława Cerekwicka
III. Teresa Maciejewska
W kategorii: „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”
I.  Beata Machowska
II. Krystyna Pabich
III. Danuta Klinik
Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Mariusz Dymarski.

Ogrody201901
Ogrody201903
Ogrody201904
Ogrody201905
Ogrody201906
Ogrody201907
Ogrody201908
Ogrody201909
Ogrody201910
Ogrody201911
Ogrody201912
Ogrody201913
Ogrody201914
Ogrody201902