Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i do sprzedaży.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 14 października do 4 listopada 2019r.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul Rynek 3 pokój nr 7 w godz. 7.00 -15.00 lub pod numerem telefonu 62 722 13 05

Wykaz  (pobierz)