Laptopy dla szkół

W dniu 4 maja 2020 r.  Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski wraz z Kierownikiem Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli Henrykiem Jankowskim przekazali Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi łącznie 26 laptopów.

Pozyskane urządzenia szkoły udostępnią najbardziej potrzebującym uczniom, którzy z powodu braku sprzętu nie mogli brać udziału w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Laptopy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina Rozdrażew uzyskała na ten cel grant w wysokości 59.800 zł.

laptopy01
laptopy02
laptopy03
laptopy04