Badania jakości wody

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew, Dąbrowa i Dzielice  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

 

Rozdrażew ,

Dąbrowa i Dzielice