Powszechny Spis Rolny

Od dnia 1 września  2020r. przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa. Dane zbierane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dotyczą zasadniczo stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. , jednak część z nich zawierać będzie odniesienie do 12 miesięcy poprzedzających tę datę.

Artykuł promocyjny