Komunikat dla mieszkańców

Wzorem poprzednich lat pragniemy nagrodzić osoby, które rozumieją, jak ważne dla funkcjonowania gminy, jej placówek oświatowych i realizacji zadań inwestycyjnych są systematyczne wpływy do budżetu gminy.

Podatnicy, którzy na dzień 31.12.2020r. nie będą mieli zaległości z tytułu podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami i opłaty za zrzut ścieków (ostatnie dotyczy nieruchomości objętych siecią kanalizacyjną) otrzymają pamiątkową przypinkę i  komplet widokówek, przygotowane dla upamiętnienia jubileuszu 750-lecia Rozdrażewa. Gadżety przekazane zostaną wraz z najbliższymi fakturami za zrzut ścieków, a właściciele nieruchomości nie objętych siecią kanalizacyjną mogą w styczniu odbierać je w Kasie Urzędu. Nieodebrane, z początkiem lutego przesłane zostaną przesyłką pocztową. Zachęcamy do uregulowania zaległości.