Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3 wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz będzie wywieszony w dniach od 22 marca 2021r. do 12 kwietnia 2021r.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie pokój nr 21  lub pod nr tel. 62 722 13 05.

Wykaz  (pobierz)