Galerie

Komunikaty inne

Badanie statystyczne aktywności ekonomicznej ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina  o trwającym na terenie województwa wielkopolskiego badaniu aktywności ekonomicznej ludności, które dostarcza aktualnych danych dotyczących wielkości  i struktury siły  roboczej dla  osób w wieku 15 lat i więcej .

Czytaj więcej ...

Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego na terenie gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w  badaniu ankietowym „Osoby młode na rynku pracy”, które  przeprowadzi w miesiącu maju br. na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Informacje Urzędu Skarbowego

W dniu 13 kwietnia br. w godz. 8.00 - 14.00 w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pokój nr 8) dyżurował będzie pracownik Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej...

Petycja dot. programu "Podwórko Nivea"

§1) W trybie Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach (Dz.U.2014.1195)  - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw- edycja 2016

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Związku tj. w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, pokój 58 na tablicy ogłoszeń został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej...

Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie i Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia zapraszają na prowadzone w 2016r. bezpłatne

Czytaj więcej...

27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie w smartfonie

Wydarzenia, które miały miejsce w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 r. chwalebnie zapisały się na kartach polskiej historii

Czytaj więcej ...

Dotacje Fundacji BGK na edukację dzieci wiejskich

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich

Czytaj więcej...

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Czytaj więcej...