Galerie

Komunikaty inne

Komunikaty dla rolników

Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Krotoszynie organizuje wyjazd autokarowy dla rolników na Centralne Targi Rolnicze AGRO - PREMIERY w Nadarzynie. Wyjazd zaplanowano na 1 lutego 2019 r. (piątek).

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w programie „Równać Szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019". O dotacje do 40.000 zł na projekty

Czytaj więcej...

Kampania UKE skierowana do abonentów telefonii komórkowej

Zanik sygnału sieci telefonii komórkowej, występujące zakłócenia lub słaba jakość połączenia mogą być efektem nielegalnego stosowania wzmacniaczy sygnału GSM.

Czytaj więcej...

Zgłoś kandydata do nagrody "Krotoszyński Dąb"

Starosta Krotoszyński zaprasza do zgłaszania kandydatur do nagrody „Krotoszyński Dąb”. Nagroda ta jest przyznawana organizacjom, instytucjom i osobom, które poprzez swoją działalność wniosły szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu
Czytaj więcej ...

Spotkanie informacyjne dla płatników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zaprasza 23 stycznia 2019 r. o godz. 11.00  na szkolenie w zakresie zmian w prawie podatkowym w 2019 roku.

Czytaj więcej ... 

Pracodawco - nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach

Urząd Skarbowy informuje, że od 2019r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.
Czytaj więcej ...

Statystyczne badania ankietowe - udział w podróżach

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe "Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach".

Czytaj więcej ...

„Mały ZUS” ulga w składkach dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, którzy działają na niewielką skalę, mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli „małego ZUS”.

Czytaj więcej...

Stan przydatności wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie o stanie przydatności  wody do spożycia z wodociągów Dąbrowa i  Dzielice

Czytaj więcej ...