Galerie

Komunikaty inne

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od początku grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Obowiązkowe stają się zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. 30 listopada  i 1 grudnia lekarze mogą skorzystać w oddziałach ZUS z  konsultacji w zakresie wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich 

Czytaj więcej...

Apel Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

Czytaj więcej ...

Podatniku podziel się swoim 1% podatku

Wielkopolanie coraz liczniej korzystają z możliwości przekazania 1 procenta swojego podatku na rzecz organizacji  społecznie użytecznych.

Czytaj więcej ...

Zaproszenie na festyn

Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski serdecznie zaprasza w dniu 9 listopada do Szkoły  Podstawowej na festyn w ramach projektu CZOKO-TYTKA.

Czytaj więcej ...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”,

Czytaj więcej...

AGRO ubezpieczenia dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł  z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia

Czytaj więcej...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) to rejestr publiczny, ujawniający dane o podmiotach nieregulujących swoich zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Czytaj więcej ...

Kalendarz obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zachęca do zapoznania się z kalendarzem przedsięwzięć podejmowanych na terenie powiatu krotoszyńskiego dla uczczenia 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 2018/2019
Czytaj więcej ...

 

Bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne jelita grubego dla mieszkańców w wieku 50-67 lat w ramach projektu pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski”.
Czytaj więcej ...