Galerie

Komunikaty inne

27 grudnia - Powstanie Wielkopolskie w smartfonie

Wydarzenia, które miały miejsce w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 r. chwalebnie zapisały się na kartach polskiej historii

Czytaj więcej ...

Dotacje Fundacji BGK na edukację dzieci wiejskich

Rusza kolejna edycja programu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich

Czytaj więcej...

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Czytaj więcej...

Stypendia Pomostowe 2015/2016

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016”.
Czytaj więcej...

Zmiana numerów kont bankowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska uprzejmie informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3.

Czytaj więcej...

Projekt dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie prowadzi wstępną rekrutację do projektu „Wreszcie na swoim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby bezrobotne niepełnosprawne zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

Projekt dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”  prowadzi autorski projekt „KROWA” – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”.

Czytaj więcej...

Informacja dla przedsiębiorców

Zespół CEIDG Ministerstwa Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzone przez Ministra Gospodarki są bezpłatne (więcej)

Informacja o stypendiach i konkursach

Fundacja  Dobra Sieć w Warszawie uruchomiła kampanię informacyjną o stypendiach. Zaprasza osoby poszukujące  możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego, artystycznego i zainteresowań do prowadzonego serwisu internetowego (więcej)