Galerie

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

W związku nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. w zakresie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie
Czytaj więcej ...