Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) to rejestr publiczny, ujawniający dane o podmiotach nieregulujących swoich zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Czytaj więcej ...