Szkolenie dla rolników

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w Powiecie Krotoszyńskim zaprasza  na  szkolenie, które odbędzie się 19 lutego 2019 r. w sali Kółka Rolniczego w Rozdrażewie.

Tematyka szkolenia: Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Po ukończeniu szkolenia uczestnikom zostaną wydane świadectwa z  terminem ważności 5 lat od daty wystawienia. Zapisy przyjmowane są pod nr telefonu (62) 7221 502.