Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego

Starosta Krotoszyński zawiadamia, że w terminie 04 -25 stycznia 2021r.  w dni robocze w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego zostanie  wyłożony do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenia ewidencji budynków i lokali, aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych dla obszaru całego Powiatu Krotoszyńskiego obejmującego m.in. gminę Rozdrażew. (pobierz)