Galerie

Informacja o stypendiach i konkursach

Fundacja  Dobra Sieć w Warszawie uruchomiła kampanię informacyjną o stypendiach. Zaprasza osoby poszukujące  możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego, artystycznego i zainteresowań do prowadzonego serwisu internetowego (więcej)