Informacja dla przedsiębiorców

Zespół CEIDG Ministerstwa Gospodarki przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzone przez Ministra Gospodarki są bezpłatne (więcej)