Projekt dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie prowadzi wstępną rekrutację do projektu „Wreszcie na swoim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby bezrobotne niepełnosprawne zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej

prosimy o kontakt z pok. 4 lub 13  tel. 62 725 36 84  infolinia  800 200 929.
Gwarantujemy wsparcie doradczo - szkoleniowe oraz środki na sfinansowanie pierwszych  wydatków inwestycyjnych w wysokości do 20 tys. zł.
Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (więcej)