Galerie

Przetargi - aktualne oferty

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie

Ogłoszenie nr 500042258-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.
Rozdrażew: Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na modernizację budynku Przychodni Zdrowia w Rozdrażewie

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W ROZDRAŻEWIE”

Czytaj więcej...


Unieważnienie II przetargu na zagospodarowanie boiska

Gmina Rozdrażew unieważnia II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie"

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert na budowę kanalizacji

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  miejscowości Rozdrażew – nowe osiedle”.
Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej...