Przetargi - rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie przetargu na na dowóz uczniów do szkół

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje,  że w dniu 20.11.2020r. dokonano wyboru oferty w przetargu nieograniczonym pn. Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcie ofert na dowóz uczniów do szkół

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie, informuje, że w dniu 19 listopada  2020r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „ Przewóz uczniów z terenu gminy Rozdrażew

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie przetargu na na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 21 września 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”
Czytaj więcej ...

Informacja o wyborze oferty na wykonanie tarasu i wymianę nawierzchni przy świetlicy w Wykach

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn. „Wykonanie tarasu rekreacyjnego i wymiana nawierzchni przy świetlicy wiejskiej czyli miejsce nie tylko na wybryki w miejscowości Wyki"

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice. Etap 1 i 2 - budowa łącznika Rozdrażew- Dzielice”

Czytaj więcej ....

Informacja o wyborze oferty na remont wnętrza świetlicy w Wolenicach

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym pn. „Babską radę mamy i serce wioski odnawiamy” – remont wnętrza świetlicy wiejskiej  w Wolenicach”

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 22 czerwca 2020r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.  "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów z działalności rolniczej

Czytaj więcej ...

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności  rolniczej na terenie gminy Rozdrażew w 2020r.

Czytaj więcej ....

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowane folii rolniczych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie  odpadów z działalności rolniczej na terenie gminy Rozdrażew w 2020r.

Czytaj więcej ...