Galerie

Przetargi - rozstrzygnięcia

Podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rozdrażew  informuje, że  4 stycznia 2018r. podpisano umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie przetargu na odbiór, transport odpadów komunalnych na terenie gminy Rozdrażew

 Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 28 grudnia  2017r. rozstrzygnięto  zamówienie publiczne w drodze przetargu pn.” Odbiór, transport  odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”

Czytaj więcej ...

 

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew”
Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie zamówienia na "Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg w 2018r.

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zadanie pn.: „Odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg na
terenie gminy Rozdrażew w 2018r."

Czytaj więcej ...

Rozstrzygnięcie przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Kierownik Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rozdrażewie informuje, że w dniu 04 grudnia 2017r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Czytaj więcej ...              

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Informacja z otwarcia ofert w przetargu  na przewóz uczniów do placówek oświatowych

Czytaj więcej ...

Wynik zamówienia na zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 27 października 2017r.  rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki pn. ”Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie" 

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na modernizację budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 27 października 2017r.  rozstrzygnięto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Modernizacja budynku przychodni zdrowia w Rozdrażewie”

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie - nowe osiedle

 Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje

Czytaj więcej ...

Wynik przetargu na przebudowę dróg

       Wójt Gminy Rozdrażew, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że:

Czytaj więcej...