Informacja z otwarcia ofert na budowę zbiornika na terenie Stacji Uzdatniania Wody Dzielice

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.„Budowa zbiornika żelbetowego cylindrycznego V=200 m³”

Czytaj więcej ...