Informacja o podpisaniu umowy na realizację zbiornika na wodę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 26 sierpnia br.  podpisano  z wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmą  HMB Sp. z o. o. z Witaszyczek umowę  na budowę zbiornika żelbetowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody Dzielice
Czytaj więcej ...