Wynik przetargu na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy"

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 12 czerwca 2013r. przeprowadzono zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew” Więcej...>>