Galerie

Rada Gminy

Rada Gminy Rozdrażew
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
tel. (62) 722-13-05 wew. 33
fax (62) 722-13-70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład Rady Gminy Rozdrażew

     Artur Jakubek       - Przewodniczący Rady Gminy   
     Mirosław Jarocki   - Wiceprzewodniczący
     
 1.  Adamiak Jolanta
 2.  Bała Dawid
 3.  Durak Eugeniusz
 4.  Jankowski Wiesław
 5.  Klinik Danuta
 6.  Kolenda Dariusz
 7.  Kolenda Mateusz
 8.  Maciejewski Jan
 9.  Przepiórkowski Roman
10.  Rzekiecki Roman
11. Włodarczyk Henryk
12.  Włodarczyk Zenon
13.  Zmyślony Lucjan


Komisje stałe Rady Gminy

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

1. Zenon Włodarczyk  - przewodniczący  
2. Jan Maciejewski - z-ca przewodniczącego           
3. Eugeniusz Durak  
4. Mirosław Jarocki  
5. Mateusz Kolenda  
6. Dawid Bała     
7. Henryk Włodarczyk  
8. Lucjan Zmyślony  
   

zajmuje się sprawami :
- określania kierunków polityki gospodarczej gminy,
- analizą budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania,
- opiniowania inwestycji  w zakresie infrastruktury komunalnej,
- gospodarki przestrzennej, obrotu nieruchomościami i budownictwa,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- infrastruktury drogowej, oświetleniowej i pozostałej infrastruktury komunalnej,
- kreowania polityki proekologicznej i współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
- promowania gminy w środowiskach gospodarczych,
- nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi gminami w sferze gospodarczej.

Komisja  Spraw Społecznych

1. Jolanta Adamiak  - przewodniczący  
2. Danuta Klinik      - z-ca przewodniczącego  
3. Wiesław Jankowski  
4. Artur Jakubek  
5. Dariusz Kolenda  

6. Roman Przepiórkowski  

7. Roman Rzekiecki                                                          

 

 zajmuje się sprawami :
- określania kierunków polityki społecznej gminy,
- bezpieczeństwa publicznego, służby zdrowia i ochrony przeciwpożarowej,
- funkcjonowania placówek oświaty i kultury,
- opiniowania inwestycji  w zakresie oświaty, kultury, sportu,
- działań organizacyjnych  w sferze dydaktycznej i opiekuńczej dzieci i młodzieży,
- rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- aktywizowania wspólnoty samorządowej i jednostek pomocniczych gminy,
- pomocy społecznej,
- współpracy z instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania uzależnieniom
i przemocy w rodzinie,
- nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi gminami w sferze kulturalno-społecznej, oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
- wydarzeń kulturalnych i promocji gminy.

Komisja Rewizyjna

1. Wiesław Jankowski  
2. Dariusz Kolenda  

3. Henryk Włodarczyk

 

 kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.