Dofinansowanie przedsięwzięć z budżetu powiatu

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie informuje, że do 30 września każdego roku można składać wnioski o dofinansowanie lub wsparcie przedsięwzięć o zasięgu powiatowym

, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym m. in. przez organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty.
W budżecie promocji oraz w budżecie kultury i sportu będą ujęte głównie przedsięwzięcia o zasięgu i charakterze powiatowym, adresowane do mieszkańców Powiatu, a w szczególności:
* upowszechniające dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Powiatu Krotoszyńskiego oraz    tradycje regionalne i narodowe,
* promujące rozwój kulturowy i gospodarczy Powiatu Krotoszyńskiego,
* promujące aktywność i współdziałanie mieszkańców w obszarze edukacji, ekonomii, kultury, sportu oraz integracji społecznej.
Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej