Galerie

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu

Działając na podstawie Uchwały nr III/12/2010 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania, rozwoju sportu przez Gminę Rozdrażew Wójt Gminy ogłasza wyniki konkursu

ofert na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2018 roku.
W 2018 roku przyznano dofinansowanie w wysokości 6.000,00zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.


Rozdrażew, dn. 6 marca 2018 r.