Galerie

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań
o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku:

1. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano środki finansowe:
- Stowarzyszeniu „Odnowa” na realizację zadania „Żniwowanie” -  3.800,00 zł.
- Stowarzyszeniu „Odnowa” na realizację zadania „Pyrobranie” -  2.750,00 zł.
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew ”na realizację zadania „Wielkanoc nadchodzi” -  1.150,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Kreatywne rękodzieło” -  2.050,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Święta coraz bliżej” -  2.350,00 zł,
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie na realizację zadania „Piosenka łączy pokolenia”- 1.800,00 zł
- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie na realizację zadania „Aktywni”- 1.600,00 zł.
2. Na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  dla osób w wieku emerytalnym   przyznano   Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości  5.000,00 zł na realizację zadania „Senioriada”
3 Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Doliwa” działającemu przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie  na realizację zadania ”Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, szachy i warcaby klasyczne)”  - 4.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „II Bieg Rozdrażewskich na 100-lecie Niepodległości” -  1.750,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” -  1.250,00 zł,
Z uwagi na rozdysponowanie w pełni środków nie przyznano dotacji Stowarzyszeniu - Stowarzyszeniu „Inspiracje” na realizację zadania „Szkółka siatkarska -Trenuj z Mistrzem”.

Rozdrażew, dn. 16.03.2018 r.