Komunikaty własne

Nowe nasadzenia śródpolne w Trzemesznie

Dnia 25 października 2021 r. wzdłuż drogi dojazdowej do pól w Trzemesznie nasadzono około 50 sztuk drzew z rodzaju wiąz i klon w ramach projektu  „Nasadzeń śródpolnych/śródleśnych drzew i krzewów”.

Czytaj więcej...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026 – konsultacje

GOPS w Rozdrażewie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026”. Informujemy, że konsultacje odbędą się w terminie do 5 listopada 2021r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o polowaniu

Obwieszczenie  Wójta Gminy z dnia 21 października 2021r. w sprawie terminów polowań

Obwieszczenie

Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Rozdrażew  spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Czytaj więcej...

Jubilaci obchodzili Złote Gody

W dniu 19 października 2021r. w sali wiejskiej w Rozdrażewie odbyło się uroczyste spotkanie władz gminy z jubilatami obchodzącymi Złote Gody.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o polowaniach

Obwieszczenie  Wójta Gminy z dnia 18 października 2021r. w sprawie terminów polowań

Obwieszczenie

Przypominająca trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19

Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer.

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Rozdrażew składamy najserdeczniejsze życzenia

Czytaj więcej ...

Konsultacje społeczne projektów dokumentów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego  informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Czytaj więcej...

Akcja edukacyjna w PSZOK

8 października w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy oczyszczalni ścieków w Rozdrażewie odbyła się akcja edukacyjna, której organizatorem był Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o polowaniach

Obwieszczenie  Wójta Gminy z dnia 7 października 2021r. w sprawie terminów polowań

Obwieszczenie

Wywieszono wykaz nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę

Wójt Gminy Rozdrażew informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3  wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Czytaj więcej...

GOPS przyjmuje oferty na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy

Czytaj więcej...

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego nr 17 "Dzik", koła łowieckiego nr 22 "Bażant", koła łowieckiego nr 44 "Szarak".
Czytaj więcej

Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Wójt Gminy Rozdrażew  zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo Łowickie podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Koła łowieckiego Drop

Czytaj więcej

Obwieszczenie o polowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 28 września 2021 r. w sprawie polowań.

Obwieszczenie